Societatea Cupru Min SA organizează licitație deschisă pentru vânzare concentrat de cupru uscat. Cantitatea care se va vinde este de 43.500 tone. Durata contractului: 12 luni. Data limită de depunere a ofertelor este 17.12.2020 ora 13:00. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificare privind conținutul documentației de atribuire este 27.11.2020. Data limită pentru transmiterea răspunsurilor la clarificări este de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Ofertele vor fi depuse în limba română, cu valabilitate de minim 90 zile de la deschidere. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 17.12.2020 ora 14:00 la sediul societății. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Documentația de atribuire, redactată în limba română sau în limba engleză, pe suport de hârtie sau pe suport electronic poate fi obținută gratuit de la sediul societății-compartiment desfacere, în baza unei solicitari scrise care va conține toate datele de identificare, fiscale și de contact ale solicitantului. Documentația poate fi ridicată personal, prin curier împuternicit sau poate fi transmisă prin e-mail.

Date de contact:

Cupru Min SA

Piata Petru Dobra, nr. 1

Abrud, jud. Alba

Tel: 0040 258 780 083

E-mail: office@cuprumin.ro